nl en
X

Er zijn nog geen producten in je winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Scarfz.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Scarfz.nl en een wederpartij. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Scarfz.nl, www.Scarfz.nl
.
1.2 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van je bestelling door Scarfz.nl.

1.3 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. 

Artikel 2 Prijzen en aanbiedingen


2.1 Alle prijzen van aangeboden producten zijn inclusief BTW in euro's en exclusief de verzendkosten. Wij willen u al klant zelf de keuze laten maken wat hoe u het bestelde product ontvangt. Bij Scarfz.nl heeft u de vrije keuze om het als brievenbus pakket te ontvangen tegen een betalen van €3,95, of met een PostNL track en trace code waar dan €3 extra voor gerekend wordt en u heeft de optie om het product op te halen, zodat er geen verzendkosten berekend worden.
2.2 Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en het gewicht van de bestelling.

2.3 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en Scarfz.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.4 Scarfz.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 3 Betaling


3.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal jij op welke wijze de betaling plaats zal vinden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met iDEAL, Afterpay, PayPal, credit card of vooraf overmaken op onze rekening. Voor IDEAL en vooraf betaling worden géén extra kosten berekend. Voor betalingen via Paypal en credit card wordt 4% van het totaal bedrag bovenop het totaal bedrag berekend.
 Voor betaling met Afterpay rekenen wij €0,95 per transactie.
3.2 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeldt.

3.3 Scarfz.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.3.4 Over AfterPay – Achteraf betalen (Nederland)
AfterPay voert voor Scarfz.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht van AfterPay via de AfterPay App kunt inzien en betalen. Met de AfterPay App regel je dit veilig en heel eenvoudig op je smartphone. In de online omgeving MijnAfterPay kun jij jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via push notificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Je kunt bij Scarfz.nl achteraf betalen tot een bedrag van € 150,- als je voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Ben je al bekend bij AfterPay dan kun je betalen tot een bedrag van € 250,-. Ter goedkeuring van jouw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk jouw bestelling betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.
AfterPay voor Nederlandse consumenten: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

 

Artikel 4 Levering


4.1 Nadat je betaling ontvangen is, krijg je de bestelling binnen 4 werkdagen geleverd op het opgegeven adres.
4.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit deze overeenkomst mocht voortvloeien.

4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.5 De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, tenzij je op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. Wanneer je een verkeerd afleveradres hebt opgegeven, zijn de verzendkosten voor jouw risico en rekening.

4.6 Indien PostNL het pakket niet heeft kunnen afleveren, omdat de ontvanger de afname heeft geweigerd of nalatig is geweest met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de producten retour naar Scarfz.nl gestuurd en vindt er geen restitutie van het overgemaakte geld plaats.

4.7 Gedurende het transport van de artikelen zal Scarfz.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de artikelen. Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op de afnemer overgaan.

 

Artikel 5 Reclamaties en retourneren


5.1 Scarfz.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je binnen 14 kalenderdagen na ontvangst de bestelling retourneren met het bijgevoegde retourformulier. Indien binnen deze termijn door Scarfz.nl de betreffende bestelling inclusief retourformulier niet is ontvangen, wordt Scarfz.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 Bij een dergelijke retourzending zal Scarfz.nl binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag (exclusief de verzendkosten) retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.

5.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor je eigen rekening. 

Artikel 6 Garanties

6.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Hierbij behoor je de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product te onderzoeken.
6.2 Scarfz.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

6.3 Scarfz.nl kan niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid


7.1 Indien door Scarfz.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Scarfz.nl beperkt tot het geen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 (Garanties) is geregeld.

7.2 De aansprakelijkheid van Scarfz.nl voor directe of indirecte schade is altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf.

7.3 Scarfz.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Scarfz.nl.


 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud


Scarfz.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 9 Privacy


Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten


10.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot het merk Scarfz.nl en de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, berustend bij Scarfz.nl dien je onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Je mag alleen een hyperlink naar de website van Scarfz.nl maken als je dat doet voor informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is verboden.


 

Artikel 11 Diversen


11.1 De administratie van Scarfz.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jouw gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

11.2 Scarfz.nl is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.3 Indien en voor zo ver enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Scarfz.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Scarfz gebruikt Functionele cookies, Analyticscookies en Advertisingcookies voor de nodige functionaliteiten en verbeterde gebruikservaring. Als je Scarfz bezoekt, ga je akkoord met de cookieverklaring. Lees meer: www.scarfz.nl/Cookiebeleid.